Ход строительства

 

ул.Чернышевского

позиция 33

Дата съемки январь 2019 г.

Дата съемки февраль 2019 г.

Дата съемки март 2019 г.

Дата съемки апрель 2019 г.

Дата съемки май 2019 г.

Дата съемки июнь 2019 г.

Дата съемки октябрь 2019 г.

Дата съемки ноябрь 2019 г.

Дата съемки декабрь 2019 г.

Дата съемки январь 2020 г.

Дата съемки август 2019 г.

Дата съемки сентябь 2019 г.